Javni razpisi in naročila

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

()

Javni razpis za dodeljevanje občinskih denarnih pomoči v letu 2020

Razpis objavljen: 01.06.2020

Rok za prijavo: 12.06.2020 do 12:00

(Uradni vestnik Zasavja, št. 18 /2020)

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2020

Razpis objavljen: 24.05.2020

Rok za prijavo: 19.06.2020 do 13:00

()

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda KRC Hrastnik

Razpis objavljen: 22.05.2020

Razpis zaključen: 01.06.2020

(OBJAVA V UVZ ŠT. 16 /2020)

Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2020

Razpis objavljen: 19.05.2020

Rok za prijavo: 09.06.2020 do 15:00

()

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2020

Razpis objavljen: 09.03.2020

Rok za prijavo: 09.06.2020 do 23:59

()

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem (Čeče 100a)

Razpis objavljen: 15.01.2020

Razpis zaključen: 27.01.2020

()

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem (Trg Franca Kozarja 11)

Razpis objavljen: 15.01.2020

Razpis zaključen: 27.01.2020