Dostopnost

Dostopnost

Na Občini Hrastnik se zavezujemo omogočiti dostopnost spletnega mesta hrastnik.si z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Izjava o dostopnosti
Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran hrastnik.si Občine Hrastnik. Hrastnik.si je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi v nadaljevanju navedenih izjem (nedostopnih vsebin).

Pri razvoju novih spletnih strani in aplikacij sledimo smernicam WCAG 2.0 ali WCAG 2.1 (angl. Web Content Acessibility Guidelines), ki se delijo na tri ravni Skladne vsebine: A, AA in AAA. Na Občini Hrastnik se trudimo biti skladni najmanj z ravnjo AA.

Pri implementaciji priporočil je kljub temu lahko prišlo do nenačrtovanih in nezaželenih napak.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:
 • spletna stran ima razumljivo in konsistentno strukturo in navigacijo,
 • HTML koda spletne strani je pregledana in urejena, da ustreza zahtevam različnih naprav,
 • stran je mogoče brez izgube informacij povečati do 200 %,
 • povezave na strani so prepoznavne,
 • spletna stran le izjemoma uporablja prikaz besedila na sliki,
 • ustrezni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem,
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
 • dostopnost spletnih obrazcev.

Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:
 • slikovni material ni (v celoti) opremljen z  alternativnim besedilom,
 • multimedijske vsebine niso dostopne, saj manjkajo podnapisi video vsebin (Za multimedijske vsebine posnete pred 23.9.2020 ureditev ni obvezna.)
 • nekateri dokumenti niso dostopni,
 • spletno stran bi bilo mogoče še dodatno optimizirati za bralnike ter izboljšati upravljanje s tipkovnico.

Splošno o drugih nedostopnih vsebinah
Na Občini Hrastnik se nenehno trudimo izboljšati uporabniško izkušnjo za naše uporabnike in v skladu s tem sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti.
Kljub temu nekatere objavljene vsebine v trenutni fazi prilagoditve spletišča še ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.


Povratne in kontaktne informacije
Veseli bomo informacij o uporabniški izkušnji na spletnem mestu kot tudi vaše prošnje o morebitnih dodatnih prilagoditvah spletnega mesta za ranljive skupine.
Prav tako pa nas lahko obvestite o morebitnih primerih neskladne vsebine z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, mi pa jih bomo skušali izboljšati oziroma vam bomo omogočili alternativne vire dostopa.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh Občine Hrastnik in drugih produktih občine, lahko dobite:
 • na telefonu: 03 56 54 350,
 • na elektronskem naslovu: obcina.hrastnik@hrastnik.si,
 • osebno na Občini Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.

Priprava izjave o dostopnosti
Ta izjava je bila pripravljena 21. septembra 2020 na podlagi samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana 1. marca 2021. 
 
Izvršilni postopek
V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
01 478 47 78
gp.uiv@gov.si