Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save – Občina HrastnikOdvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save – Občina Hrastnik

Občina Hrastnik kot investitor in AGM Nemec kot izvajalec sta v letu 2022 pričela z deli na projektu Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save – Občina Hrastnik. Cilj projekta, ki temelji na Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike, je zmanjšanje emisij v vodah zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Prva gradbena dela so se začela na ulici Pot na Kal, nadaljevala v Prapretnem in v naselju Hrastnik – center. Skupno bo na novo zgrajena kanalizacija v skupni dolžini 5.113,40 metrov in dve fekalni črpališči. Dela bodo predvidoma zaključena do konca leta 2022, rok za končanje del pa je jeseni 2023.

Dobra 2,2 milijona evrov vreden projekt bo v višini 1,8 milijona evrov finančno pokrit iz naslova Evropske unije in Republike Slovenije, preostanek pa iz občinskega proračuna.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji (klik)

10. 3. 2023
Intenzivno nadaljevanje projekta

Dva velika projekta iz naslova evropskih sredstev se trenutno izvajata v Hrastniku. Ob vstopu v mestu se gradi obrtno-industrijska cona, v centru pa se gradbena dela projekta urejanja kanalizacije prestavljajo po predvidenih lokacijah.

Občina Hrastnik naj bi v aglomeraciji ID 8360 Hrastnik – center po zaključku projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Občina Hrastnik dosegla 98-odstotno priključenost na javno omrežje in s tem zgledno sledila evropskim usmeritvam, natančneje zahtevam Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. Nekaj več kot pet kilometrov novega kanalizacijskega omrežja bo vključno z dvema fekalnima črpališčema priključenih v sistem najpozneje do konca 2023. Cilj projekta je zmanjšanje emisij v vodi z izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Prva dela na projektu so se lani februarja pričela na ulici Pot na Kal, kjer je grobo asfaltiranje zaključeno, manjka še fini asfalt. Izvajalci so prav tako zaključili dela v Prapretnem, sledi le še priklop črpališč in fino asfaltiranje. Trenutno dela potekajo na Poti Josipa Brinarja, Veličkovi cesti in Cesti padlih borcev, pripravlja pa se tudi trasa na Novem logu. Naročnik in izvajalec sta v februarju sklenila dodatek k pogodbi, in sicer se je rok dokončanja podaljšal do konca meseca junija 2023.

Dobra 2,2 milijona evrov vreden projekt bo v višini 1,8 milijona evrov finančno pokrit iz naslova Evropske unije in Republike Slovenije, preostanek bo zagotovila občina iz proračuna.

 

14. 12. 2022
Z izgradnjo infrastrukture do zmanjšanja emisij v vodi


Eden od izbranih projektov, uvrščenih v Dogovor za razvoj Zasavske razvojne regije, ki sta ga maja 2018 podpisala Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Razvojni svet zasavske regije, je Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Občina Hrastnik. Izvajalec gradbenih del je podjetje AGM Nemec, dela so v polnem teku.

Cilj projekta je zmanjšanje emisij v vodi z izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in s tem izpolnjevanje zahtev Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. Občina Hrastnik bo z dobrimi petimi kilometri na novo zgrajenega kanalizacijskega omrežja in dodatnima fekalnima črpališčema dosegla 98-odstotno priključenost na javno omrežje.

Izgradnja sekundarne kanalizacije trenutno poteka na območju Veličkove ceste in na Poti Josipa Brinarja. V letošnjem in prihodnjem letu ­­­­­– ko bodo vremenske razmere dopuščale – pa se bodo dela nadaljevala še na območju Novega loga in na Cesti padlih borcev.

Dobra 2,2 milijona evrov vreden projekt bo v višini 1,8 milijona evrov finančno pokrit iz naslova Evropske unije in Republike Slovenije, preostanek pa iz občinskega proračuna.

 

7. 10. 2022
Hrastnik intenzivno v gradbenih delih na večmilijonskih projektih

Dva velika projekta iz naslova evropskih sredstev se trenutno izvajata v Hrastniku. Ob vstopu v mesto se gradi obrtno-industrijska cona, v centru pa se gradbena dela iz naslova projekta kanalizacije prestavljajo po predvidenih lokacijah.

Občina Hrastnik naj bi v aglomeraciji ID 8360 Hrastnik – center po zaključku projekta dosegla 98-odstotno priključenost na javno omrežje in s tem zgledno sledila evropskim usmeritvam, natančneje zahtevam Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. Nekaj več kot 5 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja bo vključno z dvema fekalnima črpališčema priključeno v sistem najkasneje do konca 2023. Cilj projekta je zmanjšanje emisij v vodi z izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Prva dela na projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Občina Hrastnik so se letos februarja pričela na ulici Pot na Kal, kjer je grobo asfaltiranje zaključeno, prihodnji teden sledi še fini asfalt in s tem zaključek del na tem območju. Izvajalci so krajši krak v Prapretnem zaključili, sledi le še fino asfaltiranje v sredini tega meseca. Trenutno dela potekajo v naselju Pot Josipa Brinarja, kjer bodo z deli zaključili konec oktobra. Sledi pa še najdaljši odsek, izgradnja kanalizacije od Prapretnega proti Hrastniku, kjer dela že potekajo, cesta bo med 7. in 17. uro zaprta vse do konca novembra.

Dobra 2,2 milijona evrov vreden projekt bo v višini 1,8 milijona evrov finančno pokrit iz naslova Evropske unije in Republike Slovenije, preostanek bo plačala občina iz proračuna.

 
5. 9. 2022
Projekt hrastniške kanalizacije skoraj že na polovici

Februarja so se pričela 2,2 milijonov evrov vredna dela za vzpostavitev dobrih 5 kilometrov dolgega kanalizacijskega omrežja na območju centra Hrastnika, Poti na Kal in v Prapretnem. Evropski projekt naj bi bil zaključen v sredini prihodnjega leta.

Na šestih lokacijah bo Hrastnik pridobil novozgrajeno kanalizacijsko omrežje za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Trase fekalne kanalizacije v večjem delu potekajo po obstoječih javnih cestah in poteh.

Prva dela so se začela na ulici Pot na Kal, kjer se v teh dneh tudi zaključujejo. Cesta bo v celoti na novo preplaščena z asfaltom, stroje pa bodo nato prestavili na Pot Josipa Brinarja, kjer naj bi z deli začeli po 12. septembru. Takrat in vse do decembra bo na tem območju tudi popolna zapora ceste med 7. in 17. uro.

Asfaltiranje trenutno poteka tudi v Prapretnem, kjer je prva faza projekta kanalizacije končana. Dela pa se bodo v Prapretnem nadaljevala na drugi lokaciji, kjer bodo prav tako za promet cesto zaprli. Od Zadružnega doma v Prapretnem po Veličkovi bodo izvajalci pričeli z izvedbo kanalizacije že v tem tednu. Cesta bo popolnoma zaprta, obvoz bo urejen.

Zahteven projekt v skupni vrednosti 2,2 milijona evrov, ki ga za Občino Hrastnik izvaja podjetje AGM Nemec, bo v višini 1,8 milijona evrov pokrit iz naslova Evropske unije in Republike Slovenije, za ostalo bo poskrbela občina iz proračuna.

Po zaključeni investiciji bo Občina Hrastnik v aglomeraciji ID 8360 Hrastnik – center dosegla 98-odstotno priključenost na javno omrežje. Dosežen bo tudi cilj projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Občina Hrastnik, torej zmanjšanje emisij v vodi z izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda in s tem izpolnjevanje zahtev Direktive o čiščenju odpadne vode.

 
26. 4. 2022
Po praznikih začetek del v Prapretnem

Investicija v ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je za razvoj občin zelo pomembna. Priklop ljudi na kanalizacijski sistem, ki se steka v čistilno napravo, je poleg oskrbe s pitno vodo osnoven pogoj za razvoj sodobne družbe in skrbi za osnovno zdravje ljudi in prispeva k manjšemu onesnaževanju okolja.

Februarja letos se je pričela gradnja dodatnega kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji ID 8360 Hrastnik  center. Več kot 5000 metrov novih kanalizacijskih vodov bo zgrajenih v centru Hrastnika, proti Kalu in v Prapretnem. Gradnja se je pričela na ulici Pot na Kal, kjer se dela pod zemljo končujejo. Sledi rekonstrukcija ceste, po oceni izvajalca pa naj bi do konca meseca maja cesto tudi asfaltirali.

Ob tem se odpira še eno gradbišče, kjer bosta zgrajeni tudi dve črpališči. Takoj po praznikih, v torek, 3. maja, bo v Prapretnem vzpostavljena zapora ceste, ki se bo selila na treh lokacijah znotraj krajevne skupnosti. Obvoza ne bo mogoče zagotoviti, bodo pa izvajalci o posamezni zapori sproti obveščali okoliške prebivalce.

Dela so zahtevna, saj gre na večini lokacij za večje naklone ceste ter ozke neprevozne ulice, kjer obvozi niso mogoči. Priključke pa je potrebno prilagoditi vsakemu objektu posebej, pojasnjujejo v podjetju AGM Nemec, a ob tem dodajo, da so občani zelo razumevajoči in strpni. V upanju, da bo vreme naklonjeno, bo Občina Hrastnik v prej omenjeni aglomeraciji že do konca leta zagotovila 98-odstotno priključenost na javno kanalizacijsko omrežje.


21. 2. 2022
Začenja se izgradnja dodatnega omrežja

Eden od izbranih projektov, uvrščenih v Dogovor za razvoj Zasavske razvojne regije, ki sta ga maja 2018 podpisala Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Razvojni svet Zasavske razvojne regije, je Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Občina Hrastnik. Izvajalec gradbenih del je podjetje AGM Nemec, prvi stroji pa bodo na terenu že v prihodnjem tednu.

Cilj projekta je zmanjšanje emisij v vodi z izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in s tem izpolnjevanje zahtev Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. Občina Hrastnik bo z dobrimi 5 kilometri na novo zgrajenega kanalizacijskega omrežja in dodatnima fekalnima črpališčema dosegla 98-odstotno priključenost na javno omrežje.

Dobra 2,2 milijona evrov vreden projekt bo v višini 1,8 milijona evrov finančno pokrit iz naslova Evropske unije in Republike Slovenije, preostanek bo krit iz občinskega proračuna.

Z izgradnjo sekundarne kanalizacije v občini Hrastnik bodo izvajalci pričeli v sredini prihodnjega tedna na območju naselja Pot na Kal, kjer bodo zgradili skoraj 900 metrov novega omrežja. V času del, ta so predvidena do konca julija 2022, bo cesta občasno popolnoma zaprta.

V letošnjem letu bodo z izgradnjo kanalizacijskega omrežja nadaljevali še na območju Prapretna, Novega loga, Veličkove ceste, Pot Josipa Brinarja ter na Cesti padlih borcev. Izvajalci ocenjujejo, da bi z gradbenimi deli ob ugodnih vremenskih pogojih lahko zaključili do konca tega leta, skrajni rok je jesen 2023. Tako bo letošnje leto v Hrastniku na naštetih območjih v znamenju težkih gradbenih del, zato ob tem pozivamo vse občanke in občane, naj bodo strpni. O delnih in popolnih zaporah bomo obveščali preko medijev, občinske spletne in Facebook strani, prebivalcem na dotičnih območjih pa bomo obvestila o pričetku del pustili tudi v nabiralniku.

Obvestilo izvajalca del:
Podjetje AGM Nemec d.o.o. obvešča o pričetku del na cesti LZ 122931 Cesta Adama Dušaka, odsek 623801 Bartolo–Pot na Kal. Zaradi izgradnje kanalizacije se bo zapora ceste postavila v sredo, 23. 2. 2022, in bo postavljena do predvidoma 31. 7. 2022.  Dela se bodo izvajala od 7. ure zjutraj do 17. ure popoldan, po etapah. Z deli bodo pričeli pri stanovanjski hiši Pot na Kal 13 in nadaljevali navzdol. Obvoza žal ni mogoče vzpostaviti, zato bodo izvajalci o lokaciji postavljene zapore obveščali sproti.


24. 11. 2021
Podpisana pogodba za izgradnjo kanalizacije

Občina Hrastnik je v letošnjem letu za projekt Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save – Občina Hrastnik uspešno pridobila 1,8 milijona evrov evropskih in državnih sredstev.  

Za projekt, vreden dobrih 2,1 milijona evrov, je občina v mesecu septembru na državnem portalu objavila javno naročilo, na katerem je bil izbran izvajalec AGM Nemec d.o.o., sledil pa je še uradni podpis pogodbe.

Pogodbo sta v četrtek, 18. novembra 2021, podpisala župan Marko Funkl in direktorica podjetja AGM Nemec d.o.o. Maja Gerčer Špitalar.

Občina Hrastnik bo z izvedbo projekta poskrbela za ureditev javne infrastrukture odvajanja in čiščenja odpadnih voda v aglomeraciji Hrastnik. Predvidena je izgradnja 5113 metrov kanalizacije in dveh črpališč, in sicer:
– izgradnja kanalizacije Hrastnik center: 3.343 m gravitacijske kanalizacije,
– izgradnja kanalizacije Pot na Kal: 897 m gravitacijske kanalizacije,
– izgradnja kanalizacije Prapretno: 610 m gravitacijske kanalizacije, 263 m tlačne kanalizacije in dveh fekalnih črpališč.

Boljšega čiščenja odpadne vode bo deležnih dodatnih 815 prebivalcev. Z bolj urejeno komunalno infrastrukturo se bo dvignila kakovost bivanja občanov in s tem ohranila poseljenost lokalnega okolja. Občina pa bo z naložbo omogočila zmanjšanje izpustov škodljivih snovi v vodo.