Kontakt

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

T  03 56 54 350
F  03 56 54 369
E  obcina.hrastnik@hrastnik.si

Župan

Marko Funkl
župan

T  03 56 54 353
E  tajnistvo@hrastnik.si

Občinska uprava

Tomaž Sihur
v.d. direktor

T  03 56 54 353
E  tajnistvo@hrastnik.si

Oddelek za razvoj, premoženjske in pravne zadeve

Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

Suzana Venko
vodja oddelka

T  03 56 54 366
E  suzana.venko@hrastnik.si

Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe

Tomaž Sihur
vodja oddelka

 03 56 54 371
 tomaz.sihur@hrastnik.si

Oddelek za proračun, finance in administrativne zadeve

Lara Gornik
vodja oddelka

T  03 56 54 381
E  lara.gornik@hrastnik.si

Služba za odnose z javnostmi

Kaja Čop

Administrator V. za splošne zadeve in odnosi z javnostmi

 03 56 54 353
 povezani@hrastnik.si