Kontakt

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

T  03 56 54 350
F  03 56 54 369
E  obcina.hrastnik@hrastnik.si

Župan

Marko Funkl
župan

T  03 56 54 353
F  03 56 54 369
E  tajnistvo@hrastnik.si

Občinska uprava

Ivana Assayed
direktorica

T  03 56 54 353
F  03 56 54 369
E  tajnistvo@hrastnik.si

Oddelek za splošne zadeve

Andreja Pavlič Udovč
vodja oddelka

T  03 56 54 354
 andreja.pavlic@hrastnik.si

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

Suzana Venko
vodja oddelka

T  03 56 54 366
F  03 56 54 369
E  suzana.venko@hrastnik.si

Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe

Tomaž Sihur
vodja oddelka

 03 56 54 371
 03 56 54 369
 tomaz.sihur@hrastnik.si

Oddelek za proračun in finance

Lara Gornik
višji svetovalec za finance

T  03 56 54 381
F  03 56 54 369
E  lara.gornik@hrastnik.si

Mediji

Mateja Jecl

 03 56 54 360
 03 56 54 369
 povezani@hrastnik.si