Častni občani

Brez njih bi bil Hrastnik drugačen

Častni občan

V skladu z določili Odloka o priznanjih Občine Hrastnik, se naziv Častni občan podeljuje posameznikom za posebna pomembna dejanja, delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju občine Hrastnik v državi ali na mednarodnem področju. Do uveljavitve odloka leta 1998 se je za navedene dosežke podeljeval naziv Zaslužni občan in Častni Občan.

Častni občani občine Hrastnik

  • Marjan Orožen
  • Peter Kauzer ml.
  • dr. Martina Orožen
  • Edvard Vecko


Častni in zaslužni občani občine Hrastnik pred letom 1998

Josip BROZ TITO -  1968

Lidija ŠENTJURC – 1969

Sergej KRAIGHER – 1969

Olga KASTELIC – 1969

Edvard KARDELJ – 1970

Miha MARINKO – 1970

Stanko DOLANC – 1972

Franc POPIT – 1982

Rozika LUKMAN  - Barbka - 1982

Marjan OROŽEN - 1985

Janko OROŽEN - 1987

Alojz HOFBAUER – 1970

Albin DUŠAK – 1970

Franc ROTAR - 1970

Jože JERIČ - 1970

Stanko DOLANC-1970

Stanko BREČKO- 1970

Maks JAKOPIČ- 1970

Jože KASTELIC- 1970

Franc SIHUR- 1970

Anton SIHUR- 1970

Franc KREŽE- 1970

Leopold MAJDIČ- 1970

Jože KLANŠEK – 1971

Marjan PEVEC- 1971

Stanko PLAHUTA – 1971

Anton PROSENC – 1971

Slavo ŠENTJURC – 1971

Franc SERŠEN – 1972

Viktor MALOVRH – 1972

Frančiška VEZOVIŠEK – 1973

Jože ZORČIČ – 1975

Justina BEVEC – 1975

Albin ŽIBERT – 1975

Anton ŠPEGLIČ – 1976

Friderik ŠTROMAJER – 1976

Božidar MAJCEN – 1977

Franc GREBENŠEK – 1978

Babič MILAN – 1978

Viktor RACKI – 1978

Vili KUHAR – 1979

Ivan KUMLANC – 1979

Božena TUŠAR – 1980

Ivan URBAJS – 1980

Samo LOGAR – 1981

Srečko KLENOVŠEK – 1981

Selan FRANC – 1982

Jože ŽIBRET – 1982

Anton JAGODIČ – 1982

Hinko STOŠICKY – 1983

Alojz PEKLAR – 1983

Franc MARTIŠEK – 1983

Branko MILINOVIČ – 1984

Marija JAGODIČ – 1984

Marino URBANC – 1985

Milan SIMERL – 1986

Marko OROŽEN – 1986

Aleksej US- 1987

Franjo KRSNIK – 1987

Drago KOZOLE – 1987

Jože VIDMAR – 1988

Adolf HABERL – 1988

Vladimir SIHUR – 1989

Ivan MAUROVIČ – 1992

Rudolf NAPRET – 1995

Dr. Jože TOPLAK – 1996

Franc ROTAR – 1997