Celostna grafična podoba

Podoba hrastniške občine

Celostna grafična podoba ali CGP je celotna vizualna podoba organizacije, podjetja ali dogodka. Gre za skupek posameznih grafičnih elementov, ki tvorijo identiteto organizacije in s tem prispevajo k večji prepoznavnosti in zaupanju. Dobra grafična podoba je z vsemi že določenimi elementi tudi izhodišče za vse promocijske materiale.

Nova grafična podoba občine natančno določa uporabo logotipa oziroma grba (velikosti, oblike, barvne kombinacije) ter določa barvno shemo in tipografijo. Odslej bodo vsi dokumenti poenoteni, prenovljen je bil žig, oblikovan enoten podpis za elektronsko pošto, novo vizualno podobo imajo tudi vizitke in kuverte. Uvedeni so bili določeni grafični elementi, ki bodo uporabljeni tudi za vse promocijske materiale. V skladu z novim CGP-jem bo oblikovno narejena tudi nova spletna stran, ki bo zaživela v začetku julija.

Novi CGP je predstavljen v priročniku, ki ponudi tudi jasna navodila in priporočila za uporabo.