Hrastnik v številkah

Zanimivosti izražene skozi številke

Površina

Skupna površina občine Hrastnik je
5857 ha oz. 58,576 km2

Po površini se Občina Hrastnik med slovenskimi občinami uvršča na
118. mesto

V Hrastniku je 19 naselji ...
Boben, Brdce, Brnica, Čeče – del, Dol pri Hrastniku, Gore, Hrastnik, Kal, Kovk, Krištandol, Krnice, Marno, Plesko, Podkraj, Prapretno pri Hrastniku – del, Studence, Šavna Peč, Turje, Unično

... v 10 krajevnih skupnostih
KS Boben, KS Dol pri Hrastniku, KS Kovk, KS Krnice - Šavna Peč, KS Marno, KS Podkraj, KS Prapretno, KS Rudnik, KS Steklarna, KS Turje - Gore


Vir: SURS

Demografija

Število prebivalcev na dan 
9.191 (ženske: 4.662, moški: 4.529)
Po številu prebivalstva se Občina Hrastnik med slovenskimi občinami uvršča na 56. mesto.

Gostota naseljenosti na dan 
107 prebivalcev na kvadratni kilometer

Povprečna starost prebivalcev na dan 
46,2 leta (Slovenija; 43,3)

Indeks staranja prebivalstva
179,0 (Slovenija; 130,6)

Skupni prirast prebivalcev na 1.000 prebivalcev
-3,3 (Slovenija; 6,8)

Število zaposlenih oseb
2.034

Stopnja delovne aktivnosti
60,3%

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo
999,18 EUR

Podatki so na dan 1.7.2018. Vir: SURS


 

 

Promet

Skupna dolžina kategoriziranih občinskih cest
125,532 km

Dolžina lokalnih cest (LC)
52,074 km

Dolžina zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest (LZ)
3,004km

Dolžina mestnih in krajevnih cest (LK)
10,990 km

Dolžina javnih poti (JP)
59,464 km