Priznanja in listine

Občina Hrastnik spoštuje dosežke prebivalk in prebivalcev

Odlok o priznanjih Občine Hrastnik, objavljen v UVZ št. 31/09 določa podrobno vsebino o vrstah priznanj in nagrad ter pogoje in postopek podeljevanja le teh.

Priznanja in nagrade Občine Hrastnik so najvišja priznanja občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, izobraževanja, kulture, športa ter humanitarnih in drugih dejavnosti.

Posebno priznanje podeljuje župan na  podlagi svoje odločitve, brez razpisa in takoj, ko je mogoče v primerih, ko je izkazana izredna požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih. 

Priznanja in nagrade, ki jih podeljuje Občina Hrastnik so;

1. Častni občan 

2. Zlato priznanje občine (podeli se lahko le eno priznanje v letu)

3. Srebrno priznanje občine (podeli se lahko le eno priznanje v letu)

4. Bronasto priznanje občine (podeli se lahko največ tri priznanja v letu)

5. Županovo zlato pero

6. Spominski grb Občine Hrastnik

7. Posebno priznanje

8. Nagrade za vrhunske športne dosežke