Župani v preteklosti

Ljudje, ki so nas vodili

Izraz župan sega zelo daleč nazaj v slovensko prazgodovino in je prastari slovanski naziv za starešino oz. predstojnika skupnosti – »župe« , v ožjem pravnem smislu pa je župan opredeljen predvsem od leta 1849, ko je avstrijski cesar potrdil Provizorični zakon o občinah. Med I. in II. svetovno vojno in po II. svetovni vojni je bil v zakonodaji ta izraz opuščen, ponovno pa uveden v zakonodajo po letu 1991, to je v samostojni Republiki Sloveniji. Z ločitvijo pristojnosti nalog med občine in upravne enote, ki je stopila v veljavno 1.1.1995 smo v Sloveniji prešli na nov sistem lokalne samouprave, na čelu katere je vsakokratni izvoljeni župan.


Županski mandati po 1.1.1995

od  decembra 1994 – 1998 – Leopold GROŠELJ

od decembra 1998 – 2002 – Leopold GROŠELJ

od novembra  2002 – 2006  – Miran JERIČ

od novembra 2006 – 2010 – Miran JERIČ

od oktobra 2010 – 2014 – Miran JERIČ

od oktobra 2014 – 2018 – Miran JERIČ