Krajevne skupnosti

Hrastnik sestavlja 10 krajevnih skupnosti:

KS Rudnik

Svet krajevne skupnosti Rudnik

 • Jerica Laznik (predsednica)
 • Nina Maurovič
 • Primož Frajle
 • Nika Zavrašek
 • Simona Jeraj
 • Slavko Plaznik
 • Vincenc Učakar

Kontaktni podatki
Elektronska pošta: ks.rudnik.hrastnik@gmail.com
Naslov: Log 3, 1430 Hrastnik
Uradne ure: sestanki s krajani potekajo vsak zadnji ponedeljek v mesecu od 16. do 18. ure

Krajevna skupnost Rudnik zajema širše območje mesta Hrastnik z okolico in je največja po številu prebivalcev v občini. Mesto Hrastnik se je razvijalo kot posledica razvoja rudarstva, po čemer je krajevna skupnost tudi dobila svoje ime. Prebivalci krajevne skupnosti Rudnik svoj praznik praznujejo 3. avgusta, na dan, ko je leta 1883 bila organizirana prva večja rudarska stavka v Hrastniku.

(Vir: Savus)

KS Rudnik

KS Steklarna

Svet krajevne skupnosti Steklarna
 • Robert Sticher (predsednik)
 • Dunja Volavšek
 • Sašo Macerl
 • Iris Šklander
 • Igor Velikonja

Kontaktni podatki
Elektronska pošta: kssteklarna@gmail.com
Naslov: Podkraj 91a, 1430 Hrastnik
Uradne ure: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 9. do 11. ure, dodatni termini po dogovoru
 
Krajevna skupnost je tesno povezana s tradicijo in razvojem steklarstva. Obiskovalci si lahko v kraju ogledajo muzejsko zbirko o Hrastniku in lutkarstvu, graščino Villo de Seppi, ki je v lastni Steklarne Hrastnik in je bila zgrajena po vzoru gradu Miramar pri Trstu, značilno podeželsko cerkev Matere Božje, prvotno zgrajeno okoli leta 1550. Pri bencinskem servis, rimsko naselbino iz 1. do 4. stoletja. Krajevna skupnost ima tudi Center vodnih športov, ki turistom ponuja tudi organizirano vožnjo z raftom po Savi. V bližini stoji zanimiva Rižnarjeva hiša, nekdaj Peklarjeva gostilna, zgrajena v 18. stoletju  za čolnarje in brodnike, ki so pluli po Savi. Mimo objekta VDO, kjer ima sedež med drugim tudi krajevna skupnost, pa vodi pohodnike pot skozi krajinski park Natura 2000 na Kum.
V spomin na generalni štrajk steklarjev leta 1928 praznujejo 28. junija tudi svoj krajevni praznik.

(Vir: Savus)

KS Steklarna

KS Dol pri Hrastniku

Svet krajevne skupnosti Dol pri Hrastniku

 • Tadej Logar (predsednik)
 • Timotej Funkel
 • Tadej Funkel
 • Matej Trošt
 • Anja Bantan
 • Tjaša Šketako Razpotnik

Kontaktni podatki
Elektronska pošta: ks.dol.hrastnik@gmail.com
Naslov: Trg borcev NOB 12, 1431 Dol pri Hrastniku
Uradne ure: sestanki s krajani potekajo po dogovoru in predhodni najavi

 
Dol pri Hrastniku je druga največja krajevna skupnost v občini in prav tako druga po številu prebivalcev. Središče je kraj Dol pri Hrastniku, ki ga obkrožajo zaselki Brnica, Krištandol, Kal, Grča, Naselje Laz, Črdenc in Slatno. Na Dolu delujejo številna društva, kraj je poznan tudi po plezališču Pod Škalo, ki ga obiskujejo slovenski in tuji profesionalni ter rekreativni plezalci. Krajevna skupnost praznuje svoj praznik 28. junija v spomin na ustanovitev OF na Dolu.

(Vir: Savus)

Ks Dol pri Hrastniku

KS Marno

Svet krajevne skupnosti Marno

 • Matic Rotar (predsednik)
 • Sara Kandolf
 • Tadeja Lah
 • Petra Privšek
 • Klemen Trupej
 • Renata Kopina
 • Milan Gozdnikar


Kontaktni podatki
Elektronska pošta: ksmarno803@gmail.com
Telefon: 031 426 052
Naslov: Marno 44a, 1431 Dol pri Hrastniku
Uradne ure: sestanki s krajani potekajo po dogovoru in predhodni najavi
 

Krajevna skupnost meji na občino Laško in zajema zaselke Brdce, Krištandol, Marno in Unično. Veliko krajanov aktivno deluje v okviru PGD Marno. Tik ob glavni cesti se nahaja znano, staro kužno znamenje. Krajani praznujejo svoj praznik 12. januarja v spomin na sokrajane, ki so jih na ta dan v drugi svetovni vojni odpeljali v taborišče. Ob prazniku pripravijo kulturni program, zadnja leta organizirajo tudi pohod na bližnji Ostri vrh.

(Vir: Savus)

KS Marno

KS Turje - Gore

Svet krajevne skupnosti Turje - Gore

 • Iztok Železnik (predsednik)
 • Tina Peklar
 • Roman Grešak
 • Jerneja Grešak
 • Marko Pikelj
 • Žan Kramžar
 • Tomaž Košič

Kontaktni podatki
Elektronska pošta: ksturje.gore@gmail.com
Naslov: Turje 20, 1431 Dol pri Hrastniku
Uradne ure: sestanki s krajani potekajo po dogovoru in predhodni najavi

 
Krajevna skupnost z naselji Turje in Gore je največja v občini. Skrajni vzhodni del krajevne skupnosti obdaja Kopitnik, katerega vrh je v sosednji občini Laško. Turje naj bi poimenovali po izumrlem divjem volu turu, Gore po tem, ker so ljudje s Turja hodili gor, Kopitnik pa po žganju kop in kamenju, ki so ga ljudje nosili na kup ob čiščenju. Do leta 1976 je bila v Turju podružnična šola, danes pa stavbo v občinski lasti uporabljajo za delovanje krajevne skupnosti in prosvetnega društva. V krajevni skupnosti je vrsta razglednih kolesarskih, konjeniških in pohodnih poti, ki vodijo v Gore in na Kopitnik. V Gorah stoji Planinski dom Gore, ki je tudi kontrolna točka Zasavske poti in Poti spominov NOB. Cerkev sv. Jurija v Gorah letos slavi petstoletnico. Krajevni praznik so včasih v spomin na člane OF iz leta 1941 obeleževali 17. avgusta, danes pa ga praznujejo 15. avgusta.

(Vir: Savus)

KS Turje Gore

KS Kovk

Svet krajevne skupnosti Kovk

 • Marko Doberšek (predsednik)
 • Anže Rovšek
 • Sara Šopar
 • Mojca Koritnik Homšek
 • Nives Mešiček

Kontaktni podatki
Elektronska pošta: markobutcher1@gmail.com
Naslov: Kovk 9a, 1431 Dol pri Hrastniku
Uradne ure: sestanki s krajani potekajo po dogovoru in predhodni najavi
 

Krajevno skupnost Kovk poleg istoimenskega naselja  sestavljajo zaselki Mačkovec, Zavrate, Kupčka vas, ki ji domačini rečejo Kupška, in Jesenovec, med krajani bolj znan kot Rovškova dolina. Razmeroma majhna krajevna skupnost ima precej turistično zanimivih točk – Homškovo ekološko kmetijo s tradicionalnim mlinskim kamnom, edinstveno kapelico, keltsko grobišče, pa tudi Konjeniški klub Mišin dol. Krajevna skupnost je imela včasih svoj praznik 27. aprila v spomin na množični odhod krajanov v partizane leta 1944, zadnja leta pa domačini svoj praznik proslavijo kar v sklopu občinskega praznika, 3. julija.

(Vir: Savus)

KS Kovk

KS Boben

Svet krajevne skupnosti Boben

 • Urška Senčar Hočevar (predsednica)
 • Aleš Blaznik
 • Miha Ustar
 • Damjan Šubic

Kontaktni podatki
Elektronska pošta: ksbobencece@gmail.com
Naslov: Čeče – del 100a, 1430 Hrastnik
Uradne ure: sestanki s krajani potekajo po dogovoru in predhodni najavi

Krajevna skupnost Boben je dobila ime po potoku, ki teče skozi zaselka Boben in Čeče. Prebivalci se veliko povezujejo s krajani Čeč na trboveljski strani, saj nimajo svoje cerkve ali gasilskega društva. V krajevni skupnosti so dobri pogoji za turizem, saj se v soteski Bobna nahaja plezalna stena, v Ravnah zeliščni vrt Cvetka, zaradi bližine Kala in Mrzlice pa je razvito pohodništvo kolesarstvo.  Od leta 1968, ko so odprli svoj zadružni dom in ga je s svojim obiskom počastil tudi tedanji predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito, krajani svoj praznik praznujejo v spomin na tisti dan 14. oktobra.

(Vir: Savus)

KS Boben

KS Prapretno

Svet krajevne skupnosti Prapretno

 • Ivan Urbajs (predsednik)
 • Maja Jenko
 • Tanja Jovan
 • Stanko Štepec
 • Jasmina Janjić

Kontaktni podatki
Elektronska pošta: ks.prapretno.plesko@gmail.com
Naslov: Prapretno pri Hrastniku – del 37, 1430 Hrastnik
Uradne ure: sestanki s krajani potekajo po dogovoru in predhodni najavi

Krajevno skupnost sestavljata dve večji naselji – manjše Plesko in večje Prapretno, ki se deloma razprostira tudi preko občinske meje. Tako kot mnoge druge krajevne skupnosti v Zasavju je tudi Prapretno zaznamovalo črno zlato. Vrsto let je bilo v Prapretnem odlagališče produktov zgorevanja premoga, med drugim tudi elektrofiltrskega pepela, ki pa je danes zaprto in prekrito z zelenico, na kateri so urejene tudi sprehajalne poti. Krajevni praznik v Prapretnem obeležujejo v spomin na leto 1941, ko so Nemci v izgnanstvo v Brestanico in nato v hrvaško Petrinjo odpeljali več sto Hrastničank in Hrastničanov. Slavje vsako leto pripravljajo prvi konec tedna v septembru.

(Vir: Savus)

KS Prapretno

KS Krnice - Šavna Peč

Svet krajevne skupnosti Krnice - Šavna Peč

 • Berta Durnik (predsednica)
 • Nina Sluga
 • Jon Bostič Sluga
 • Ana Černuta Deželak
 • Albina Ocepek
 • Ivica Jamšek
 • Matjaž Zupanc

Kontaktni podatki 
Elektronska pošta: berta.durnik@gmail.com
Naslov: Šavna Peč BŠ, 1430 Hrastnik
Uradne ure: sestanki s krajani potekajo po dogovoru in predhodni najavi

Krajevno skupnost, ki leži na levem bregu Save, obsegata naselji Krnice in Šavna Peč.  V Šavni Peči se nahaja slopno znamenje, ki je bilo postavljeno v 17. stoletju, naselje pa je tudi rojstni kraj znanega filologa, humanista in največjega slovenskega prevajalca Antona Sovreta. Vsako leto se prvo soboto v oktobru pohodniki z železniške postaje v Hrastniku podajo na Sovretovo pot, ki se konča pri njegovi rojstni hiši v Šavni peči. 

(Vir: Savus)

Ks Krnice - Šavna Peč

KS Podkraj

Svet krajevne skupnosti Podkraj

 • Zdravko Kreže (predsednik)
 • Matej Kavšek
 • Žiga Kreže
 • Janja Kreže
 • Polonca Stušek

Kontaktni podatki 
Elektronski naslov: podkraj.ks@gmail.com
Naslov: Podkraj 30a, 1430 Hrastnik
Uradne ure: sestanki s krajani potekajo po dogovoru in predhodni najavi

Krajevno skupnost Podkraj sestavljajo Podkraj obsega Jelence, včasih področje, poznano po spravilu drv, Rudo, kjer so pridobivali železovo rudo, in Boriče, kjer je bila nekdaj najvišje ležeča kmetija v vasi. V kraju so poleg Rude in Borič še zaselki Koritnik, Strušce, Kladje in Hribar. Podkraj se razteza pohribovju na 'kranjski' strani Save, ki so jo v starih časih prečkali s 'cicko', ročno nihajko, ki je danes manjša in uporabljena v turistične namene. Krajani praznujejo svoj krajevni praznik 6. decembra v spomin na med vojno izgnane Podkrajce. Okupator jih je namreč leta 1943 izgnal čez Savo, najprej v Šavno Peč, od tam pa jih je nekaj odšlo tudi v Nemčijo.

(Vir: Savus)