Krajevne skupnosti

Hrastnik sestavlja 10 krajevnih skupnosti

KS Steklarna

Svet krajevne skupnosti Steklarna
 • Nina Pečnik – PREDSEDNICA
 • Matej Kaiser
 • Robert Sticher
 • Maruška Špeglič
 • Adalbert Zaletel

KS Steklarna

KS Rudnik

Svet krajevne skupnosti Rudnik

 • Simona Jeraj – PREDSEDNICA
 • Mojca Greben
 • Gregor Jelenko
 • Aleš Laznik
 • Vesna Ojsteršek Drnovšek
 • Mitja Pajnkiher
 • Nika Zavrašek


KS Rudnik

KS Dol pri Hrastniku

Svet krajevne skupnosti Dol pri Hrastniku

 • Timotej Funkel – PREDSEDNIK
 • Anja Bantan
 • Sabina Klemen
 • Tadej Logar
 • Franc Romih
 • Urban Romih
 • Damjan Pap


Ks Dol pri Hrastniku

KS Marno

Svet krajevne skupnosti Marno

 • Janez Kotnik – PREDSEDNIK
 • Samo Klemen
 • Aleš Omerzel
 • Jože Polak
 • Mojca Tušek
 • Jože Velikonja
 • Tomaž Žagar

KS Marno

KS Turje - Gore

Svet krajevne skupnosti Turje- Gore

 • Viljem Makek – PREDSEDNIK
 • Roman Grešak
 • Helena Napret
 • Tina Peklar
 • Stanislav Polak
 • Iztok Železnik
 • Ladislav Železnik

KS Turje Gore

KS Kovk

Svet krajevne skupnosti Kovk

 • Marko Doberšek – PREDSEDNIK
 • Vanja Gianini
 • Mojca Koritnik Homšek
 • Anže Rovšek
 • Damjan Škoberne

KS Kovk

KS Boben

Svet krajevne skupnosti Boben

 • Jože Gregorčič – PREDSEDNIK 
 • Miha Ustar 
 • Tomaž Volfand 
 • Nada Žagar Seničar

KS Boben

KS Prapretno

Svet krajevne skupnosti Prapretno

 • Tadej Hrovatič – PREDSEDNIK
 • Maja Jenko
 • Tanja Jovan
 • Simona Opresnik
 • Nejc Plahuta

KS Prapretno

KS Krnice - Šavna Peč

Svet krajevne skupnosti Krnice - Šavna Peč

 • Nina Kmetič – PREDSEDNICA
 • Alojz Čebin
 • Mateja Durnik
 • Uroš Durnik
 • Ivica Jamšek
 • Mirko Mihalič
 • Albina Ocepek

Ks Krnice - Šavna Peč

KS Podkraj

Svet krajevne skupnosti Podkraj

 • Matej Kavšek – PREDSEDNIK
 • Mojca Kavšek
 • Zdravko Kreže
 • Mitja Oberč
 • Polonca Stušek

KS Podkraj