Nadzorni odbor

Sestava nadzornega odbora

1. Bojan Klenovšek
2. Jurij Kolar
3. Polona Pergar Guzaj
4. Rosita Potočnik
5. Borut Vladimir Pušnik
6. Marjan Racki
7. Emil Šabanovič