Nadzorni odbor

Sestava nadzornega odbora

  1. Nuša Gregorčič 
  2. Vesna Grešak
  3. Gregor Šergan
  4. Darko Šurina
  5. Bojan Klenovšek
  6. Diana Dević
  7. Jana Grum


Poročila

13. Poročilo o delovanju Nadzornega odbora Občine Hrastnik v mandatnem obdobju 2018–2022 12. Poročilo o opravljenem nadzoru: Pregled delovanja javnega zavoda Glasbena šola Hrastnik 11. Poročilo o opravljenem nadzoru: Pregled delovanja javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik 10. Poročilo o opravljenem nadzoru: Delovanja javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik (poslovanje bazena) 9. Poročilo o opravljenem nadzoru: Pregled izračuna stroškovne cene v Javnem zavodu Vrtec Hrastnik 8. Poročilo o opravljenem nadzoru: Pregled stroškov dela: povezava med dodatnimi odhodki in realiziranim storitvami ter povezava s sanacijskimi ukrepi in izvajanjem le teh v letu 2019 v Javnem zavodu Zdravstveni dom Hrastnik 7. Poročilo o opravljenem nadzoru: Delovanja javnega zavoda OŠ NH Rajka Hrastnik (proračunska postavka vzdrževanje). 6. Poročilo o opravljenem nadzoru: Pregled realizacije projekta Rekonstrukcije objekta OŠNH Rajka - podružnica Dol pri Hrastniku. 5. Poročilo o opravljenem nadzoru: Pregled realizacije investicije Podvoz na Cesti Hermana Debelaka 4. Poročilo o opravljenem nadzoru: Pregled načina izterjave terjatev Občine Hrastnik 3. Poročilo o opravljenem nadzoru: Pregled učinkovitosti izvajanja redarske službe v Občini Hrastnik 2. Poročilo o opravljenem nadzoru: Pregled vloge ustanovitelja in način izvrševanja te vloge v gospodarski družbi CEROZ – Center za ravnanje z odpadki Zasavje, d.o.o. 1. Poročilo o opravljenem nadzoru: Pregled izračuna nove ekonomske cene v gospodarski družbi CEROZ - Center za ravnanje z odpadki Zasavje, d.o.o Ceroz: izračun nove ekonomske cene