Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija je organ, ki je na podlagi Zakona o lokalnih volitvah pristojen za izvedbo volitev župana, volitev članov občinskega sveta in volitev članov svetov krajevnih skupnosti.

Sestava:

  • Alis Brečko, predsednica 
  • Andreja Pavlič Udovč, namestnica predsednice
  • Mitja Podreberšek
  • Anita Mihalič
  • Maša Kovač
  • Alojz Draksler
  • Simon Zajec
  • Diana Dević