Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija je organ, ki je na podlagi Zakona o lokalnih volitvah pristojen za izvedbo volitev župana, volitev članov občinskega sveta in volitev članov svetov krajevnih skupnosti.

Sestava:

  • Dijana Možina Zupanc - predsednica
  • Tanja Strmljan - namestnica predsednice
  • Simon Zajc
  • Igor Kovač
  • Danijel Beganovic
  • Stanislava Dvornik
  • Bojan Klenovšek
  • Mateja Kumar