Predčasne volitve sveta KS Steklarna 2020

Predčasne volitve sveta Krajevne skupnosti Steklarna bodo potekale v nedeljo, 6. decembra 2020.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 1. oktober 2020.
 
Za več informacij se lahko obrnete na 03 56 42 602 ali nina.muhvic@gov.si (Nina Muhvič, tajnica OVK) oz. na 03 56 54 352 ali mateja.jecl@hrastnik.si (Mateja Jecl, namestnica tajnice OVK).

6. 12. 2020: Obvestilo o volilni udeležbi na predčasnih volitvah v svet KS Steklarna

Volilna udeležba:
  • Do 11. ure je volilo 10,7% volilnih upravičencev.
  • Do 16. ure je volilo 21,5% volilnih upravičencev.