Svet za mlade

V mandatnem obdobju 2022–2026 se bo nadaljevalo z oblikovanjem in potrditvijo Strategije za mlade, v kateri je opredeljeno vsebinsko in finančno delovanje Občine Hrastnik na področju mladine. Pri pripravi je treba raziskovati želje in potrebe mladih z različnih področij življenja in dela v občini ter analizirati obstoječe stanje na področju mladine v Hrastniku. 
 
Naš skupen cilj je strategijo za mlade zasnovati kot praktičen in uresničljiv dokument, kot orodje, namenjeno spodbujanju dejavnosti mladih, ki bo pomagalo iz kvantitete ponudbe zagotoviti kvaliteto ter ciljno usmeriti razvoj dejavnosti za mlade v Hrastniku. 
 
S tem namenom v Občini Hrastnik deluje posvetovalno telo za področje mladih na občinski ravni. Da bi zagotovili pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje in delo v lokalni skupnosti, je ključno, da posvetovalno telo sestavljajo predvsem oni sami. Svet za mlade bo tako tudi dokončno oblikoval in potrdil strategijo ter bedel nad realizacijo ciljev in izvajanjem zastavljenih nalog na področju mladine v prihodnjih letih.

Sestava sveta v mandatnem obdobju 2022–2026 je naslednja: 
  1. Enej Tržan, predstavnik javnosti (predsednik sveta)
  2. Nina Kavzar, predstavnica Mladinskega centra Hrastnik
  3. Jaša Volavšek, predstavnik Študentske organizacije Hrastnik
  4. David Jakopič, predstavnik Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik
  5. Jan Simončič, predstavnik Občinskega sveta Občine Hrastnik
  6. Rebeka Kupec, predstavnica Občine Hrastnik
  7. Danijel Beganović, predstavnik javnosti
  8. Jernej Peklar, predstavnik javnosti

Naloga sveta je spremljanje in koordiniranje dela pri izvrševanju programa ter poročanje o ugotovitvah županu in občinskemu svetu najmanj enkrat letno.