Župan in podžupanja

Marko Funkl, župan

Župan Marko Funkl

Marko Funkl se je z občinsko politiko srečal že pred nastopom mandata župana, saj je bil osem let občinski svetnik Občine Hrastnik. Skupaj z Listo Naš Hrastnik se je vseskozi zavzemal za več demokracije v Hrastniku in uspel s številnimi pobudami, med drugim s pobudo za ustanovitev Mladinskega centra Hrastnik in občinskega glasila Hrastov list. Kot velik zagovornik pravic občanov do informacij, je dosegel tudi snemanje sej občinskega sveta. V času opravljanja funkcije svetnika je bil predsednik Obora za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport ter predstavnik Občine Hrastnik v Razvojnem svetu zasavske regije. Kot predstavnik civilne družbe v Koordinacijski skupini za Zasavje, se je angažiral tudi pri iskanju gospodarskih in infrastrukturnih rešitev ob ugašanju energetike v Zasavju.


Njegovo navezanost na domači kraj kaže več kot petnajstletno prostovoljno delo na društvenem področju. Najprej je deloval v Klubu Šoht, ki ga je eno leto kot predsednik tudi vodil, in prav v tem času so z ekipo začeli postavljati prepoznaven mladinski festival - Festival Štuor (predhodnik Hi festivala). Po koncu študentskih let je nadaljeval z vzpostavitvijo Društva Rast, kjer je bil idejni oče Funšterca, festivala zasavske kulinarike, ki se približuje svoji že deseti izvedbi, ter najlepše bukvarne v Zasavju, Zmajeve luknje.


Po izobrazbi je profesor ruščine in filozofije, pridobljeno znanje pa je kot učitelj tudi uspešno pretvoril v delo. Kot samostojni podjetnik je na lastni koži spoznal, kako težka pot je to, kar je vodilo v ustanovitev Sindikata prekarcev, ki ga je kot predsednik tudi vodil. Sindikat se zavzema za poštena plačila, bolniško nadomestilo za enoosebne samostojne podjetnike in za povezovanje samostojnih podjetnikov, ter je primer tega, kako bi lahko izgledali sindikati v 21. stoletju.


Skupaj s kolegi jezikoslovci in jezikoslovkami je ustanovil Jezikovno zadrugo Soglasnik, ki se ukvarja s prevajanjem, tolmačenjem, lektoriranjem in poučevanjem. Zadruga je prepoznana kot ena boljših praks v Sloveniji, njeno delo pa temelji na kakovosti in pravičnem plačilu, pri čemer so vsi člani enakovredni in demokratično upravljajo zadrugo. Marko je tudi eden od soustanoviteljev Inštituta za ekonomsko demokracijo, ki sodeluje s številnimi tujimi strokovnjaki, ter avtor različnih strokovnih člankov o zadružništvu. Osem let je deloval tudi kot predsednik Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, ki si prizadeva, da revni zaposleni za svoje delo dobijo pošteno plačilo.


Pred nastopom mandata je bil zaposlen kot vodja evropskega projekta, ki spodbuja dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije v Sloveniji. Pravi, da mu je všeč zadružniško načelo, ki se glasi: »Če bi rad šel hitro, pojdi sam, če bi rad šel daleč, pojdimo skupaj.« To je načelo, ki ga želi uveljaviti tudi pri delovanju Občine Hrastnik.


V mladosti je bil perspektiven rokometaš, še vedno pa se ljubiteljsko ukvarja z glasbo, rad hodi v hribe in potuje v turistično manj oblegane države.Katjuša Laznik, podžupanja


Katjuša Laznik živi na Dolu pri Hrastniku, zaposlena je od leta 1985. Delovno aktivno obdobje je začela na rudniku v Trbovljah kot samostojna kemijska analitičarka. Leta 1996 je nadaljevala študij ob delu na Višji upravni šoli in ga na Visoki upravni šoli leta 2004 končala ter pridobila naziv specialistka javne uprave.
 
Zaradi postopnega zapiranja rudnika je svojo delovno obdobje nadaljevala na Občini Trbovlje. Leta 2003 pa jo je pot vodila v Ljubljano, kjer se je v Državnem zboru RS zaposlila kot strokovna sodelavka v poslanski skupini Socialnih demokratov. Junija leta 2022 se je zaposlila v kabinetu ministrice na Ministrstvu za pravosodje RS. To pomeni, da praktično že 20 let delo in naloge opravlja na zaupanje funkcionarjev.
 
Je dolgoletna članica Socialnih demokratov in se je kot občinska svetnica z lokalno politiko srečala leta 1998. Na listi Socialnih demokratov je bila večkrat izvoljena v občinski svet. Sodelovala je v različnih odborih in komisijah ter bila članica Sveta zavoda Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik. Poleg opravljanja svetniške funkcije je bila pred leti izvoljena tudi v svet krajevne skupnosti Dol pri Hrastniku.
 
Je družbeno aktivna in odgovorna oseba. Večkrat je bila članica in predsednica volilnega odbora in članica Okrajne volilne komisije. Sodeluje v občinski ekipi PP CZ občine Hrastnik, je članica čebelarskega društva in članica oziroma podpornica veteranskih organizacij (Združenje borcev za vrednote NOB in Združenja Sever). V prostem času pa se rekreativno ukvarja s športom in druži s prijatelji.