Javni razpisi in naročila

Drugi javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2020

Datum: 07. september 2020
Rok za prijavo: 23. september 2020

zaključen
Obveščamo vas, da je Občina Hrastnik objavila Drugi javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2020 (UVZ, št. 27/2020, z dne 7. 9. 2020).

Rok za oddajo vlog: od 7. 9. 2020 do 23. 9. 2020 do 13. ure

Rok za oddajo zahtevkov (realizacija in plačilo naložb): do 16. 11. 2020

Razpoložljiva sredstva: 35.353,00 eur


VPRAŠANJA IN ODGOVORI

DATUM: 7. 9. 2020

Vprašanje: Podjetje želi za svojo obstoječo dejavnost – spletna prodaja – nabaviti dvigalo za namene prenosa izdelkov v skladišče in nato odprema naprej…
Ali je takšna investicija upravičena za sofinanciranje  ali ne? Na kakšen način lahko dokazujemo upravičenost investicije?
 
Odgovor: V poglavju VI. Spodbujanje investicij so navedeni pogoji in merila za prijavo investicije. V razpisni dokumentaciji za Ukrep 1: Spodbujanje investicij je podrobneje opredeljeno, katere investicije se upoštevajo.
 
Iz vprašanja ni dovolj razvidno ali obstoječe podjetje uvaja nov izdelek ali storitev, razširja svojo storitev ali bo izvedlo celovito obnovo proizvajalnih ali storitvenih zmogljivosti.
-V kolikor želi podjetje nabaviti samo dvigalo za obstoječo dejavnost (posodobitev procesa skladiščenja) in ne uvaja novih proizvodov ali storitev, se ta investicija ne upošteva.
-V kolikor bo izvedlo naložbo, zaradi povečanih količin prometa proizvodov in s tem skladiščenja (kar dokazuje z listinami, kot je navedeno v JR)  je ta naložba dovoljena.
-V kolikor je poleg nabave dvigala vključena tudi ureditev celotnega procesa skladiščenja in ima podjetje registrirano dejavnost najmanj 5 let, je naložba upravičena.
Naložbe so upravičene ob upoštevanju tudi drugih meril in pogojev, navedenih v javnem razpisu.