Javni razpisi in naročila

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Hrastnik«

Datum: 11. oktober 2021
Rok za prijavo: 22. oktober 2021

zaključen
Občina Hrastnik objavlja »Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt: Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Hrastnik«.
 
Predmet javnega poziva je preveritev zainteresiranosti za izvedbo projekta »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Hrastnik« v obliki javno-zasebnega partnerstva.

Seznam objektov, katerih energetska sanacija je predmet projekta:
1. Vrtec Hrastnik enota Sonček, Cesta padlih borcev 3, 1430 Hrastnik,
2. Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik.

Vprašanja lahko vlagatelji pošljejo najkasneje do 15. 10. 2021.
 
Končni rok za oddajo vlog je 22. 10. 2021 do 12. ure.