Javni razpisi in naročila

Javni razpis za dodelitev sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Hrastnik