Javni razpisi in naročila

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2020

Datum: 25. maj 2020
Rok za prijavo: 19. junij 2020

zaključen
Obveščamo vas, da je Občina Hrastnik 25.5.2020 objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2020. Razpoložljiva sredstva: 19.200,00 € Rok za oddajo vlog: do 19.6.2020 do 13.00 ure Odpiranje vlog: okvirno 22.6.2020 Rok za oddajo dokazil o realizaciji in plačilu naložbe: do 16.10.2020 Rok za oddajo vprašanj: do 12.6.2020 na naslov obcina.Hrastnik@Hrastnik.si Pravila državnih pomoči veljajo za Ukrep 1 in Ukrep 2 (primarna kmetijska proizvodnja) - naložbe še niso izvedene, DDV je lahko upravičen strošek, če upravičenec ni zavezanec za DDV; poravnane obveznosti do države in Občine Hrastnik na dan oddaje vloge. Pravila pomoči de minimis veljajo za Ukrep 4 in Ukrep 5 (dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kmečki turizem, trženje, ...)- naložbe so lahko izvedene od 16.7.2019 dalje ali bodo izvedene in plačane do 16.10.2020; DDV ni upravičen strošek; poravnane obveznosti do države in Občine Hrastnik na dan oddaje vloge. Razpisna dokumentacija (uvod) - klikni Javni razpis - klikni Ukrep 1 - Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno kmetijsko proizvodnjo - klikni (hlev, kozolec, skedenj, skladišča za živila, gnojne jame, sadovnjaki, rastlinjaki, plastenjaki, ...; do 50 % upravičenih stroškov naložbe, vendar največ 5000,00 €/upravičenca letno; naložba se ni pričela izvajati, še ni izvedena; naložbo je potrebno ohraniti najmanj 2 leti; DDV je upravičen strošek v kolikor upravičenec ni zavezanec za DDV) Ukrep 2 - Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih ali gozdnih zemljišč - klikni (do 100 % upravičenih stroškov upravnih in pravnih postopkov, vključno s pregledi zemljišč, vendar največ 2000,00 €/upravičenca letno; DDV je upravičen strošek v kolikor upravičenec ni zavezanec za DDV; ohraniti naložbo najmanj 2 leti po prejemu sredstev) Vzorec pogodbe za Ukrep 1 ali Ukrep 2 (podpisati vsako stran pogodbe) - klikni Ukrep 4 - Pomoč za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji - klikni (dopolnilna dejavnost na kmetiji, trgovina s kmetijskimi živili, kmečki turizem, ...; do 50 % upravičenih stroškov, vendar največ 5000,00 € /upravičenca letno; , DDV ni upravičen strošek; ohraniti naložbo najmanj 5 let po prejemu sredstev) Ukrep 5 - Gozdarski ukrepi - klikni (manjša gozdarska oprema - profesionalne motorne žage, gozdarske verige, drsniki in končniki, gozdarske vrvi za gozdarske vitle, gozdarske vitle z daljinskim upravljanjem, cepilci za drva, bremenski trakovi, gozdarski škripci, zaščitna gozdarska oprema (čelada, hlače, jakne, gozdarski čevlji); do 50 % upravičenih stroškov, vendar največ do 2500,00 €/upravičenca letno; DDV ni upravičen strošek; ohraniti naložbo najmanj 5 let)  Vzorec pogodbe za Ukrep 4 ali Ukrep 5 (podpisati vsako stran pogodbe) - klikni  Zahtevek za izplačilo sredstev - klikni (v celoti realizirana in plačana naložba)