Javni razpisi in naročila

Javni razpis za pomoč pri doplačilu živil za posebne namene, očal ter vzmetnic za bolniško posteljo

Datum: 13. julij 2020
Rok za prijavo: 30. november 2020

zaključen
Obveščamo vas, da je Občina Hrastnik ponovno objavila Javni razpis za pomoč pri doplačilu živil za posebne zdravstvene namene, ki so razvrščena na listo Centralna baza, očal ter vzmetnic za bolniško posteljo.

Vlogo za dodelitev enkratne občinske pomoči pošljite po pošti na naslov na Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik ali oddajte osebno v vložišču Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik vsak uradni dan, v času uradnih ur (ponedeljek, torek, sreda, petek), do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 11. 2020.