Javni razpisi in naročila

Javno naročilo: Ureditev športnega parka na Logu - izgradnja atletske steze

Datum: 07. september 2021
Rok za prijavo: 21. september 2021

odprt
Občina Hrastnik objavlja javno naročilo 'Ureditev športnega parka na Logu - izgradnja atletske steze'. Javno naročilo gradnje bo izvedeno kot naročilo male vrednosti (47. člen ZJN-3).

Rok za predložitev ponudb je 21. 9. 2021 do 12.00.  Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.
 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 21. 9. 2021 in se bo začelo ob 12:01 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.