Javni razpisi in naročila

Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2024

Datum: 28. december 2023
Rok za prijavo: 31. december 2024

odprt
Občina Hrastnik objavlja Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2024 in SKLEP o Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2024.