Javni razpisi in naročila

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Datum: 21. december 2020
Rok za prijavo: 11. januar 2021

zaključen
Občina Hrastnik objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

Predmet prodaje:

Prodaja se zemljišče s parcelno številko 112/8, k. o. Hrastnik mesto, v izmeri 176 m2 ter zemljišče s parcelno številko 112/10, k. o. Hrastnik mesto, v izmeri 15 m2. Zemljišče v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče k objektu Trg Franca Kozarja 16 c, Hrastnik.

Najnižja ponudbena cena: 4.773,00 eur brez davka

Rok za sprejem ponudb/izjav o interesu: 11. januar 2021


JAVNA OBJAVA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA (KLIK)