Javni razpisi in naročila

Sprememba javnega razpisa o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2020

Datum: 05. junij 2020
Rok za prijavo: 15. junij 2020

zaključen
Obveščamo vas, da je Občina Hrastnik objavila Spremembo javnega razpisa o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik, dne 4.6.2020. Rok za oddajo vlog se podaljša: do 15.6.2020 do 15.00 ure Odpiranje vlog: okvirno 16.6.2020 Sprememba - pri Ukrepu: Ohranjanje podjetij in delovnih mest - upoštevani obratovalni stroški: oskrba s pitno vodo, čiščenje in odvodnjavanje komunalnih voda, odvoz smeti, greznica, elektrika, ogrevanje, stroški za SAZAS in RTV, najemnina - dodeljuje se pomoč 50€/mesec na upravičenca za en poslovni prostor (kdor ima več poslovnih prostorov, lahko uveljavlja stroške za več prostorov - brez DDV), vendar največ 200 €/letno na upravičenca za vse poslovne prostore Vlagatelji, ki so že oddali vlogo, lahko vlogo dopolnijo - v novi zaprti kuverti z navedbo Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik Ne odpiraj - vloga za javni razpis - podjetništvo 2020 s polnim nazivom pošiljatelja in njegov naslov. priložijo le nove strani za obratovalne stroške, kjer dopišejo dodatne stroške in oddajo dodatne račune. Sprememba javnega razpisa - klikni  Spremenjen obrazec za Ukrep: Ohranjanje podjetij in delovnih mest- klikni