Seje

10. seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (četrtek, 29. 2. 2024)

29. februar 2024 | 00:00 | Podjetniški inkubator HrastnikSklic 10. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta OH, z dne 21.12.2023, zapisnika 4. korespondenčne seje, izvedene v dneh od 11.1.2024 do 14.1.2024 in 5. korespondenčne seje, izvedene v dneh od 19.1.2024 do 22.1.2024 in pregled realizacije sklepov spr

2. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sončno elektrarno Prapretno 3

3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik - prva obravnava (dopolnjen osnutek)

4. Soglasje k Pravilom javnega zavoda Zasavska ljudska univerza - obravnava in sprejem

5. Predstavitev delovanja Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik - KRC Hrastnik

6. Predstavitev delovanja javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik

7. Obravnava in sprejem Sklepa o izdaji soglasja k cenam storitev pomoči na domu (Dom starejših Hrastnik) in storitev dodatnih nalog (CSD Zasavje) za leto 2024

8. Soglasje k Statutu javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje

9. Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne/družinske medicine v Občini Hrastnik - obravnava in sprejem

10. Seznanitev s potrjenim investicijskim programom za projekt »Podjetniški inkubator 11Kompreshaus11 Hrastnik