Seje

11. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik, v četrtek 2.4.2020

02. april 2020 | 00:00 |Sklic 11. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev Zapisnika 10. redne seje OS Občine Hrastnik (13.2.2020), Zapisnika 4. korespondenčne seje OS Občine Hrastnik (od 9.3.2020 do 12.3.2020) in Pregleda realizacije sklepov sprejetih na 10. redni seji OS Občine Hrastnik (13.2.2020)

2. Zaključni račun Proračuna Občine Hrastnik za leto 2019 – obravnava in sprejem;

5. Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Hrastnik - obravnava in sprejem

6. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude

Posnetek seje (video)