Seje

11. seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (četrtek, 11. 4. 2024)

11. april 2024 | 00:00 | Podjetniški inkubator HrastnikSklic 11. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik (29. 2. 2024)

2. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje v občini Hrastnik za leto 2023 in ocena OPV

7. Zaključno poročilo o delu partnerstva LAS Zasavje za leto 2023

8. Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Zasavje za leto 2023

10. Zaključni račun Občina Hrastnik 2023