Seje

13. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v sredo, 1.7.2020

01. julij 2020 | 00:00 | Gasilski dom Dol pri HrastnikuSklic 13. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev Zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 28.5.2020, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 12. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik, dne 28.5.2020

2. Obravnava poslovnega in finančnega poročila javnih zavodov, katerih soustanoviteljica je Občina Hrastnik za leto 2019

  • Center za socialno delo Zasavje, enota Hrastnik
  • Zasavske lekarne Trbovlje
  • Zasavska ljudska univerza
  • OŠ NH RAJKA Hrastnik - poročilo z obrazložitvijo vam je bilo že posredovano z gradivom za 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Hrastnik

3. Obravnava poslovnega in finančnega poročila za leto 2019

6. Predlog nakupa finančnega premoženja - delnice družbe KSP Hrastnik, Komunalno stanovanjskega podjetja Hrastnik, d.d.

7. Obravnava in sprejem predlogov za podelitev priznanj Občine Hrastnik v letu 2020

8. Volitve in imenovanja:

  • Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ NH Rajka Hrastnik
  • Imenovanje predstavnika v Komisijo za sprejem otrok v Vrtec
  • Imenovanje direktorja Javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik

9. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude

Posnetek seje (video)

.