Seje

15. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (četrtek, 5. 11. 2020)

05. november 2020 | 00:00 | Dvorana Delavskega doma HrastnikSklic 15. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje OS Občine Hrastnik z dne 24. 9. 2020, zapisnika 7. korespondenčne seje OS, izvedene v dneh od 29. 9. do 1. 10. 2020 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 14. redni seji OS Občine Hrastnik

3. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta zasavske regije – druga obravnava

4. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o.

6. Predlog sklepa o pripojitvi javnega zavoda MC Hrastnik k javnemu zavodu KRC Hrastnik. Odlok o ustanovitvi javnega Zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem - KRC Hrastnik

7. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude

Posnetek seje (video)