Seje

21. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (četrtek, 4. 11. 2021)

04. november 2021 | 00:00 | Dvorana Delavskega doma HrastnikSklic 21. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev Zapisnika 20. redne seje OS Občine Hrastnik z dne 24. 6. 2021 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 20. redni seji OS Občine Hrastnik

3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Hrastnik v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 - seznanitev

5. Izdaja soglasja k zadolžitvi Komunale Hrastnik d.o.o.

Gradivo bo posredovano naknadno.

6. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude