Seje

25. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (četrtek, 19. 5. 2022)

19. maj 2022 | 00:00 | Dvorana Delavskega doma HrastnikSklic 25. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev zapisnika 24. redne seje OS Občine Hrastnik z dne 6. 4. 2022 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 24. redni seji OS Občine Hrastnik

3. Poročilo o delu Policijske postaje Hrastnik za leto 2021

7. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Hrastnik – obravnava in sprejem Poročila o delu in porabi sredstev za leto 2021

8. Obravnava in sprejem predlogov za podelitev priznanj Občine Hrastnik v letu 2022

9. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude