Seje

26. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (četrtek, 23. 6. 2022)

23. junij 2022 | 00:00 | Galerija Delavskega doma HrastnikSklic 26. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev zapisnika 25. redne seje OS Občine Hrastnik z dne 19. 5. 2022 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 25. redni seji OS Občine Hrastnik

2. Tvoja občina: odprta in transparentna lokalna uprava - predstavitev

Predstavitev bo podana na seji.

3. Obravnava poslovnega in finančnega poročila za leto 2021: Partnerstvo LAS Zasavje, RRA Zasavje, Letno poročilo JP Komunale Hrastnik d.o.o , Ceroz d.o.o.

4. Obravnava poslovnega in finančnega poročila javnih zavodov, katerih soustanoviteljica je Občina Hrastnik, za leto 2021: Center za socialno delo Zasavje, enota Hrastnik, Zasavske lekarne Trbovlje, Zasavska ljudska univerza

6. Sklep o uvedbi video nadzora na območju občine Hrastnik – sprejem sklepa

7. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude