Seje

3. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (četrtek, 2. 2. 2023)

02. februar 2023 | 00:00 | Galerija Delavskega doma HrastnikSklic 3. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik z dne 22. 12. 2022

2. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik z dne 22. 12. 2022

4. Sklep o določitvi višine letne stopnje neprofitne najemnine v letu 2023 za stanovanja v lasti Občine Hrastnik

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Hrastnik

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik – KRC Hrastnik

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik

11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Hrastnik

12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

13. Plan sej občinskega sveta za leto 2023

14. Videoposnetek 3. redne seje

Videoposnetek seje si lahko ogledate na tej povezavi (klik).