Seje

4. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (četrtek, 9. 3. 2023)

09. marec 2023 | 00:00 | Galerija Delavskega doma HrastnikSklic 4. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje OS Občine Hrastnik z dne 2. 2. 2023 in pregled realizacije sklepov, sprejetih na 3. redni seji

4. Soglasje k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o.

5. Problematika reorganizacije NMP in vključevanje v dispečersko službo Zdravstvenega doma Hrastnik

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik - KRC Hrastnik - obravnava in sprejem

8. Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik - obravnava in sprejem

9. Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik - KRC Hrastnik - obravnava in sprejem

10. Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2023 - obravnava in sprejem

11. Letni program uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto 2023 - obravnava in sprejem

13. Videoposnetek 4. redne seje

Videoposnetek seje si lahko ogledate na tej povezavi (klik).