Seje

4. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik, v četrtek 28.3.2019

19. marec 2019 | 00:00 | Galerija Delavskega doma Hrastnik1. Sklic 4. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 6.2.2019

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, dne 6.2.2019

4. Letni program izvajanja gospodarskih javnih družb za leto 2019

6. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v Vrtcu Hrastnik in sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva otrok v Vrtcu Hrastnik

8. Predstavitev Neodvisnega pregleda poslovanja družbe CEROZ d.o.o. - gradivo bo predstavljeno na seji

9. Zaključni račun Proračuna Občine Hrastnik za leto 2018 - obravnava in sprejem

Zaključni račun Proračuna Občine Hrastnik za leto 2018 ›› TUKAJ

10. Proračun Občine Hrastnik za leto 2019 - 2. obravnava in sprejem

Proračun Občine Hrastnik za leto 2019 - 2. obravnava in sprejem ›› TUKAJ

12. Letni program uresničevanja kulturnih programov v Občini Hrastnik v letu 2019

13. Letni program športa v Občini Hrastnik v letu 2019

14. Prekategorizacija službenega najemnega stanovanja v stanovanjsko poslovnem objektu Trg Franca Kozarja 14, Hrastnik v neprofitno najemno stanovanje

15. Plačilo razlike do 100% programa ambulantne splošne medicine na Dolu pri Hrastniku

16. Spremembe in dopolnitve Odloka o lokalnem časopisu Občine Hrastnik - skrajšan postopek

18. Vprašanja in pobude

Posnetek seje (video)