Seje

5. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (četrtek, 20. 4. 2023)

20. april 2023 | 00:00 | Galerija Delavskega doma HrastnikSklic 5. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje OS Občine Hrastnik z dne 9. 3. 2023 in pregled realizacije sklepov, sprejetih na 4. redni seji

3. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje v občini Hrastnik za leto 2022

7. Poročilo o delu Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Hrastnik in porabi sredstev za leto 2022

9. Zaključni račun proračuna občine Hrastnik za leto 2022

10. Obravnava in sprejem - Podelitev stavbne pravice na območju Resnice za novogradnjo večstanovanjskih objektov

11. Obrazložitev in Sklep o ukinitvi statusa javno dobro OS_042023

12. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda RRA Zasavje

13. Izdaja soglasja k imenovanju direktorice Javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, izdaja mnenja k imenovanju direktorja Zasavske ljudske univerze ter soglasje ustanovitelja k višini plače za redno delovno uspešnost direktorjev in ravnateljev

Videoposnetek 5. redne seje

Videoposnetek si lahko ogledate na tej povezavi. (KLIK)