Seje

5. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik, v četrtek 16.5.2019

16. maj 2019 | 00:00 | Galerija Delavskega doma HrastnikSklic 5. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 28.3.2019, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, dne 28.3.2019

3. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje – obravnava in sprejem

5. Poročilo o delu Policijske postaje Hrastnik za leto 2018

Poročilo bo podano ustno.

8. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Hrastnik – obravnava in sprejem Poročila o porabi sredstev za leto 2018

10. Obravnava in sprejem predlogov za podelitev priznanj Občine Hrastnik v letu 2019

12. Vprašanja in pobude

Posnetek seje (video)