Seje

6. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (četrtek, 15. 6. 2023)

15. junij 2023 | 00:00 | Galerija Delavskega doma HrastnikSklic_6. redne seje OS

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje OS Občine Hrastnik z dne 20. 4. 2023 in pregled realizacije sklepov, sprejetih na 5. redni seji

4. Ugotovitev o prenehanju obstoja javnega interesa za občinsko lastništvo določenega premoženja, Komunala Hrastnik d.o.o.

6. Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2023

7. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi KRC- 2_OS

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Vrtec Hrastnik_2_OS

9. Priznanja 2023 - Občinski Svet

Videoposnetek 6. redne seje

Videoposnetek si lahko ogledate na tej povezavi. (KLIK)