Seje

6. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik, v četrtek 27.6.2019

27. junij 2019 | 00:00 | Galerija Delavskega doma HrastnikSklic 6. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 16.5.2019, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, dne 16.5.2019

3. Obravnava poslovnega in finančnega poročila za leto 2018

4. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupnega upravljanja javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje – prva obravnava

5. Izdaja soglasja k Statutu javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje

6. 1. rebalans proračuna Občine Hrastnik za leto 2019 – skrajšani postopek

Dokumentacijo najdete na tej povezavi.

7. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za sanacijo plazu Zajec – hitri postopek

8. Pravilnik o spremembi Pravilnika o štipendiranju v Občini Hrastnik – skrajšani postopek

9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik, Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik - čistopi

10. Pravilnik o participatornem proračunu – skrajšani postopek

12. Vprašanja in pobude

Posnetek seje (video)