Seje

7. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (četrtek, 28. 9. 2023)

28. september 2023 | 00:00 | Prostori podjetniškega inkubatorjaSklic 7. redne seje OS

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje OS Občine Hrastnik z dne 15. 6. 2023 in pregled realizacije sklepov, sprejetih na 6. redni seji, ter potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik.

2. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OIC Steklarna – TKI Hrastnik - prva obravnava predloga odloka

3. Odlok o občinskih cestah v Občini Hrastnik – prva obravnava predloga odloka

4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Hrastnik v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023.

5. 1. rebalans proračuna Občine Hrastnik za leto 2023.

6. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Hrastnik za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023

Videoposnetek 7. redne seje

Videoposnetek si lahko ogledate na tej povezavi. (KLIK)