Seje

8. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik, v četrtek 14.11.2019

14. november 2019 | 00:00 | Galerija Delavskega Doma HrastnikSklic 8. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev Zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 24.9.2019, Zapisnika 2. korespondenčne seje izvedene v dneh od 17.10.2019 do 21.10.2019 in Pregleda realizacije sklepov sprejetih na 7. redni seji Občinskega sveta občine Hr

2. Volitve in imenovanja: Potrditev mandata novemu članu Občinskega sveta Občine Hrastnik

3. Obravnava in sprejem predloga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hrastnik – 1. obravnava

4. Seznanitev s situacijo urejanja degradiranih površin - Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.

5. Izdaja soglasja k zadolžitvi Regionalne razvojne agencije Zasavje

6. Obravnava in sprejem Predloga Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za izvedbo intervencijskih del ob neurju v avgustu in septembru 2019 – hitri postopek

9. Predstavitev predloga pokrajinske zakonodaje in oblikovanje stališča predloga Občinskega sveta Občine Hrastnik

Osnutki zakonov so objavljeni na spletni strani http://www.pokrajine.si

8. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude

11. Vprašanja in pobude

Posnetek seje (video)