Seje

9. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (četrtek, 21. 12. 2023)

21. december 2023 | 00:00 | Podjetniški inkubator HrastnikSklic 9. redne seje OS

2. Odlok o spremembi odloka ZLT skraj. post. OS

3. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZLU - 2. obravnava OS

4. Predlog stališč glede upoštevanja pripomb javnosti na dopolnjen osnutek OPPN SEP3

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest

6. Obravnava in sprejem dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Stanovanjsko naselje Resnica

8. Občinski svet - Letni program kulture 2024

9. Občinski svet - Letni program športa 2024

10. Svet zavoda - ZD

Videoposnetek 9. redne seje

Videoposnetek si lahko ogledate na tej povezavi. (KLIK)