Aktualno

Hortikulturna ureditev

V sklopu hortikulturne ureditve so se na novo zasadile rože različnih barv pri fontani v centru Hrastnika in pri Log 1,  namestilo se je 23 korit z bršljankami na mostu čez Savo in na ograji pri bivšem Riklovem mostu. Prav tako je novost občinski grb nad avtobusno postajo pri Sparu ter zasaditev hortenzij v parku nad »staro občino«.


Poleg navedenega se po vsakoletnem programu izvaja še vzdrževanje na železniški postaji, pri občini, delavskem domu, FURS-u, NLB-ju, Mercatorju, pri trafiki, godbenem domu, pri knjižnici, na lokacijah  Trg Franca Kozarja 16 a,  b, c, Ojstro II, pri glasbeni šoli in v centru Dola pri Hrastniku.