Aktualno

Izpolnite anketo: Stanovanja Resnica

Na Občini Hrastnik že več let zaznavamo pomanjkanje ustreznih stanovanj na območju občine. Občina bo zato skupaj s podjetjem Spekter, d. o. o., oziroma Stanovanjskim skladom RS na platoju Resnice pričela graditi 4 večstanovanjske objekte. Projekt je zaradi ekonomskih razlogov razdeljen na dve fazi. V prvi fazi se bosta na zahodnem delu platoja Resnica zgradila dva objekta  - en dvojni in en samostojni objekt, v katerih bo predvidoma 72 stanovanj. Gradnja prve faze se bo predvidoma pričela poleti leta 2022, zaključila pa se bo leta 2023. Novo zgrajena stanovanja bodo namenjena tudi prodaji.
 
Na tem mestu se obračamo na vas, občanke in občani Hrastnika, ki bi bili zainteresirani za nakup stanovanja na Resnici, s prošnjo, da odgovorite na vprašanja v priloženi anketi. Občini Hrastnik boste tako omogočili lažje načrtovanje razporeditve stanovanj glede na dejanske potrebe.
 
Občina bo vse, ki bodo izpolnili anketo, kasneje kontaktirala z namenom, da podajo podrobnejše informacije za potrebe načrtovanja razporeditve ter upoštevanja interesa kupcev.
 
Dodajamo še, da je anketa zgolj informativne narave, izpolnjena anketa torej ne pomeni rezervacije za nakup stanovanja, pač pa se bodo zbrani podatki zbirali zgolj za potrebe načrtovanja.
 
Izpolnjevanje ankete je možno do sobote, 10. 4. 2021 - ANKETA (KLIK)

Za sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.