Aktualno

Javna objava in javna razgrnitev - dopolnjen osnutek OPPN sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik


Javna objava in javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik (PAID: 2703) - KLIK

Datum in lokacija javne obravnava dopolnjenega osnutka OPPN kamnoloma Retje - Plesko sta objavljena spodaj. 

Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta se je pričela s sprejetjem in uveljavitvijo Sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik, objavljenega v Uradnem vestniku Zasavja, št. 31/21 z dne 26. 11. 2021. Pobudo za pripravo je podala Lafarge Cement d.o.o. Izkoriščanje mineralnih surovin v obliki odprtih kopov povzroča degradacijo naravne krajine. Z OPPN se načrtuje sanacija obstoječega odprtega kopa v smislu izkoriščanja mineralnih surovin s sanacijo kot predpripravo za načrtovane ureditve po izkoriščanju.

Z javnim naznanilom Občina Hrastnik naznanja javno objavo in javno razgrnitev:
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik (PAID: 2703), izdelovalca LOCUS d.o.o, Domžale, št. pr. 2787, december 2023 in
- okoljskega poročila za občinski podrobni prostorski načrt sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik, izdelovalca AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., Kamnik, ozn. dokumenta 360-A-2022, oktober 2022, dopolnjeno februar, maj in julij 2023


Javna objava in javna razgrnitev: od 11. marca 2024 do vključno 10. aprila 2024


Javna obravnava bo v:

  • sredo, dne 20. 3. 2024, ob 17. uri, v prostorih Podjetniškega inkubatorja v Hrastniku (Cesta 1. maja 83),
  • sredo, dne 27. 3. 2024, ob 18. uri, na sedežu KS Prapretno - naknadno dodan datum - obvestilo (klik)


Vljudno vabljeni.


Javno naznanilo (klik)