Aktualno

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta IC TKI Hrastnik in Okoljskega poročila

Občina Hrastnik z javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA INDUSTRIJSKE CONE TOVARNE KEMIČNIH IZDELKOV HRASTNIK (id 1216) IN OKOLJSKEGA POROČILA.

JAVNO NAZNANILO (KLIK)