Aktualno

MCH odslej pod okriljem KRC-a

Mladinski center Hrastnik (MCH) bo s 1. 1. 2021 prešel pod okrilje Javnega zavoda KRC Hrastnik (KRC Hrastnik) ter prenehal delovati kot samostojni javni zavod.

MCH je skozi 10-letno delovanje več kot upravičil obstoj, saj je s svojim delovanjem posegel na področja, ki so bila pred tem slabo ali pa celo niso bila dovolj dobro pokrita. V prvi vrsti imamo tu v mislih predvsem načrtno delo z mladimi, izvedba kvalitetnih delavnic, predavanj in koncertov ter, nenazadnje, MCH je v Hrastnik pripeljal prve projekte mednarodnih izmenjav, ki so omogočili mladim iz celotne Evrope, da so spoznali Hrastnik in Slovenijo ter tudi, da so mladi iz Hrastnika imeli možnost pokukati izven svojih meja ali pa se spoznati s sovrstniki, ki prihajajo iz različnih koncev Evrope. Prostor centra je postal prepoznan med različnimi starostnimi skupinami v kraju samem, aktivnosti, ki potekajo v njem, pa potrjujejo pravilnost odločitve, da se je mladinski center leta 2011 tudi ustanovil.
 
Organiziranost delovanja MCH-ja kot javnega zavoda pa je na drugi strani tudi pokazala vse slabosti administrativno/birokratskega aparata v Sloveniji. Javni zavodi z manjšim številom zaposlenih, kot je primer hrastniškega mladinskega centra, se soočajo s problemom, da morajo vodje takšnih centrov daleč največ svojega delovnega časa posvečati administrativnim opravilom, ki ga vodenje javnega zavoda zahteva, namesto da bi se lahko posvetili sami pripravi in izvedbi kvalitetnega programa za mlade.
 
Občina Hrastnik je zato na podlagi večinskega stališča vseh list in strank, ki so zastopane v Občinskem svetu Občine Hrastnik, pripravila predlog združitve/priključitve mladinskega centra k obstoječemu zavodu KRC Hrastnik, kar je občinski svet tudi potrdil na svoji 15. seji v začetku meseca. S priključitvijo tako nastaja pravno nov Javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino z že poznanim imenom KRC Hrastnik.
 
Pri sprejemu te odločitve nas je vodilo trdno prepričanje, da priključitev MCH-ja k zavodu KRC nikakor ne pomeni ukinjanja ali zanemarjanja mladinske tematike temveč ravno nasprotno. S to priključitvijo se bo področje mladinskega delovanja še okrepilo, saj se bo oseba, ki bo zadolžena za mladino, ukvarjala izključno le s programskim delom. Vsa preostala administrativno/računovodsko/pravna vprašanja pa bo prevzel krovni zavod KRC Hrastnik.
 
Hkrati bo možno iskati tudi sinergije med zavodoma, saj deloma pokrivata sorodna področja pri kulturi in športu ter na določenih delih tudi zmanjšati stroške.
 
Ob vsem tem pa bo mladinsko področje ostalo avtonomno s svojim lastnim proračunom/postavkami ter svojim programskim svetom, s katerim bo usklajeval delovanje. Tudi sama sredstva za programsko delovanje ostajajo enaka, prav tako se bodo dejavnosti mladinskega centra še naprej odvijale v istih prostorih kot doslej, saj so namenjeni prav dejavnostim za mladino.
 
O pravilnosti te odločitve pričajo tudi že uvedeni primeri dobrih praks združitev, ki so jih izvedle občine Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Sevnica, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Litija ...
 
Foto: Branko Klančar