Aktualno

Objava namere o sklenitvi pravnega posla iz Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2020

Objavlja se namera o sklenitvi pravnega posla na podlagi 4. točke letnega načrta prodaje in oddaje v najem (zakup), kot sledi spodaj. 

NAMERA O SKLENITVI PRAVNEGA POSLA