Aktualno

Objavljen sklep z izhodišči za OPPN Center varstva starejših občanov – jug

Na spletni strani Občine Hrastnik je v rubriki OPPN (klik) javno objavljen sklep z izhodišči za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Center varstva starejših občanov - jug.