Aktualno

Obvestilo o odvozu komunalnih odpadkov v KS Boben

Komunala Hrastnik skladno z obvestilom sveta KS Boben o začasni ustavitvi del na uvozu za kamnolom in omejenem izvajanju del na odseku Jerič–Rinaldo obvešča, da bodo v sredo, 12. 1. 2022, pričeli z odvozom komunalnih odpadkov v KS Boben po običajnem sistemu in običajnem urniku.

V sredo bodo tako odvažali biološke odpadke, v ponedeljek, 17. 1. 2022, pa preostanek po ločenem zbiranju (črne posode). Odvoz bodo do nadaljnjega izvajali izmenoma ob ponedeljkih in sredah. Odvoz ločenih frakcij z ekoloških otokov bodo izvajali po urniku. Na območjih, kjer storitev izvajajo z vozilom Iveco 70, bodo odvoz izvajali skladno z ustaljenim urnikom.

Dodatne posode za biološke in ostale odpadke na ekoloških otokih ostanejo do 31. 1. 2022.